Glink нь Могул Номад Трэжирс  ХХК-ийн боловсрол болон аялал жуулчлалын үйлчилгээний салбар бүрэлдэхүүн юм.

Glink
нь анхлан 2017 онд Австралийн боловсролын агентлагтай хамтран Австрали болон Шинэ Зеланд улсууд руу боловсролын зуучлал болон зөвлөгөө өгөх чиглэлээр салбарлан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд өдгөө Австрали, Шинэ Зеланд, Сингапур, Филиппин, Их Британи, Англи, Ирланд, Герман, АНУ гэх мэт 15 гаруй улсын 200 гаруй сургуулиуд болон боловсрол зуучлалын  байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж байна.

EnglishMongolianRussian